Ambassade van België in Kroatië
Home Naar België of Luxemburg komen Visum voor België of Luxemburg

Visum voor België of Luxemburg

 

Om een visum aan te vragen gelieve steeds eerst uw aanvraagformulier elektronisch in te dienen en dan een afspraak te maken via de site van de FOD Buitenlandse Zaken:  visaonweb.diplomatie.be

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.