Ambassade van België in Kroatië
Home Naar België of Luxemburg komen

Naar België of Luxemburg komen

Vanaf 23 mei 2022 gelden de maatregelen mbt COVID-19 uitgelegd in de volgende link en enkel voor reizigers afkomstig uit een land met een zeer hoog risico : https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Belangrijk: u mag niet reizen tijdens quarantaine of isolatie. Als u zich in quarantaine of isolatie in het buitenland bevindt, moet u de quarantaine of isolatie voltooien alvorens terug te keren naar België. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de gezondheidsautoriteiten kan van deze regel worden afgeweken.

Informatie over het terugreisformulier (PLF - Passenger Locator Form):  Passenger Locator Form

Op volgende website kunt u informatie terugvinden mbt alle maatregelen die in België van kracht zijn inzake COVID-19: https://www.info-coronavirus.be/nl/